Tarifas e abonos

Disfrute das vantaxes que ofrecemos ó contratar o bono que máis se adecúe as súas necesidades.

NOVA ACTIVIDADE “CAPOEIRA BRAZIL” +10€ cuota para socios. 20€ para non socios. Xoves de 18:00 a 19:00
1ª SESIÓN PLATAFORMA VIBRATORIA GRATIS PARA OS ABONADOS. POR SÓ 2€/MES A MAIORES INCLÚESE A ACTIVIDADE DE PILATES EN CALQUEIRA DOS ABONOS

PREZOS DOS ABONOS:

 

ABONOS

CUOTA

MATRÍCULA

ABONO MENSUAL

35€

30€ *

ABONO FAMILIAR (1)   Y JUNIOR

 (menores de idade)

30€

30€*

ABONO PENSIONISTA (2)

27€

GRATIS

ABONO TRIMESTRAL (3)

99€

GRATIS

ABONO SEMESTRAL (3)

192€

GRATIS

ABONO ANUAL (3)

360€

GRATIS

BONO 10 ENTRADAS LIBRES (4)

37,50€

SIN MATRICULA

  • * O cobro das mensualidades que se fagan a través da conta corrente bancaria serán gratificadas cun 100% de desconto na primeira matrícula.
  • (1) Os membros da mesma familia deben obrigatoriamente residir no mesmo domicilio. Prezo por dúas persoas 60€, e 10€ máis por cada membro a maiores.  No caso de que un destes socios cause baixa, o outro deberá acollerse ao abono mensual.
  • (2) Tarifa válida para maiores de 64 anos ou persoas en posesión da tarxeta de pensionista.
  • (3) Pago exclusivo en efectivo.
  • (4) Os bonos de entrada libre son intransferibles, só poden ser empregados polas persoas que os adquiran. Ditos bonos presentan unha data de caducidade de 3 meses dende o momento do pago.

 

 

OUTROS SERVIZOS

Precios socios Wellness Sport

CLUB TAEKWONDO:  Adultos 35€ (Socios dto. 5€)
Menores 30€
Tablas de exercicios personalizadas   15€
Personal Trainer: 60 min. de adestramento personalizado (inclúese control dietético y tabla personalizada)  25€
Pilates  +2€
Entrada día suelto:  5€
Ioga para socios:  +7€
Ioga para no socios:  15€
Capoeira Brazil (Socios)  +10€
Capoeira Brazil (No socios)  20€